Informace pro stomatology, kteří nám posílají pacienty do léčby nebo na konzultace

Úvodní strana / Informace pro stomatology

Vážení kolegové,

čekárnapři zahájení léčby vždy informujeme pacienta, že v průběhu léčby musí chodit na pravidelné preventivní prohlídky ke svému ošetřujícímu zubnímu lékaři . Od pacienta máme na Vás kontakt. Během léčby Vás informujeme, pokud chceme pacienta poslat ke specialistovi nebo kdy plánujeme ukončení léčby.

Pacienta nepřebíráme do stomatologické péče.

V průběhu léčby spolupracujeme se specialisty( parodontologie, stomatochirurgie, maxilofaciální chirurgie) s kterými máme dlouhodobé zkušenosti a víme o jejich kvalitním způsobu léčby. Pokud máte své specialisty, je možné se dohodnout.

Pokud pacient přijde na konzultaci od jiného ortodontisty, vždy se snažíme pacientovi podat vyčerpávající odpověď na jeho dotazy. Pacienta nepřebíráme do péče.

Ortodontická konzultace vyžádána pacientem bez doporučení lékaře, je plně hrazena pacientem.

Ortodontická konzultace písemně vyžádaná lékařem je hrazena pojišťovnou.

mapka

Podkrušnohorská 1039,
Litvínov 6, 436 01
ORTODONCIE
Tel.: +420 476 753 063
info@zubar-rovnatka.cz

vytvořilo Anawe